סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1957

9
5
4
37
5
6
4
82
7
3
5
1
9
48
349
7
7
52
19
2
7
3