סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1962

1
958
42
9
3
18
54
9
1
5
39
841
4
7
9
2
6
58
1