סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1963

12
64
8
3
76
6
83
1
9
35
26
2
76
39
954
7
23
7
5
6
47