סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1966

6
8
79
5
8
81
79
95
2
52
27
3
45
19
6
57
75
97