סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1967

1
8
42
7
34
15
6
1
8
4
9
6
43
2
395
61
7
9
26
38
15
7