סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1968

6
9
6
725
5
74
21
7
7
8
24
86
24
5
9
7
83
5
62
8