סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1971

3
7
65
9
2
14
1
2
159
8
8
2
8
2
7
591
4
52
1
37
5