סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2000

3
1
8
9
6
7
4
2
5
7
6
23
4
1
8
9
5
8
7
9
5
1
8
6
5