סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2005

7
4
8
5
6
1
3
9
2
3
1
7
9
4
5
8
6
8
5
1
2
3
7
8