סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2006

7
5
9
4
2
8
1
6
3
2
8
5
76
1
9
4
3
4
6
8
3
2
9
8
2