סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2007

7
9
5
4
8
2
6
3
1
6
8
9
73
2
4
5
1
4
3
7
6
2
4
8
9