סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2010

6
4
5
2
3
1
9
8
7
8
3
1
9
5
6
4
2
9
5
4
7
8
3
2