סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2105

3
7
2
5
4
9
1
6
9
4
3
2
8
5
7
8
9
6
1
2
6
3