סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2106

7
6
4
5
9
3
1
2
8
4
2
7
31
6
5
9
8
9
5
7
6
8
1
4
3