סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2107

3
9
4
8
5
1
7
6
2
1
6
3
7
4
9
5
8
5
1
2
7
3
3
7