סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2109

7
5
3
6
4
1
9
8
2
6
9
7
8
12
5
4
3
8
3
1
9
4
3
6
1