סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2112

9
6
7
4
5
3
1
2
8
1
7
9
32
8
6
4
5
4
5
7
6
9
2
1
3