סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2114

5
8
2
4
1
6
7
9
3
9
1
8
56
7
4
2
3
7
6
4
9
7
8
8
3