סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2115

8
2
7
3
9
4
6
5
1
3
6
4
2
51
9
8
7
7
4
2
6
8
4
2
6