סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2117

4
8
7
6
1
2
5
39
8
3
5
6
7
94
8
2
1
7
9
68
7
5
4
3
3
5
4