סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2119

5
1
4
2
7
8
6
9
3
4
7
5
89
6
1
2
3
8
2
5
3
7
1
5
2