סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2125

1
6
8
4
2
5
7
9
3
7
5
1
6
97
8
2
4
8
9
4
3
1
5
6
7