סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2127

6
9
1
7
5
8
2
4
3
8
4
6
9
23
1
5
7
2
5
9
4
3
7
9
3