סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2128

3
6
9
7
5
4
8
1
2
5
1
3
4
6
9
7
8
7
9
2
8
1
5
1