סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2129

2
1
9
3
8
4
6
7
5
3
7
2
6
9
1
8
4
6
8
5
7
4
2
3