סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2130

6
2
7
5
9
4
1
8
3
8
1
2
6
7
9
5
9
4
5
8
3
6
6
2