סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2131

9
6
1
2
3
8
4
5
7
8
4
6
9
1
2
3
2
5
1
7
2
5
9
8