סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2133

6
4
5
2
7
9
8
3
1
7
2
6
98
3
4
5
1
3
5
4
1
6
9
2
8