סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2135

3
9
8
6
4
7
1
5
2
4
5
3
97
1
6
8
9
8
1
2
2
5
3
4
3