סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2137

6
4
3
9
2
8
7
5
1
8
2
47
5
6
3
9
1
5
1
4
8
3
7
6
1