סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2142

7
2
6
9
8
1
5
4
3
6
1
4
5
8
7
9
5
9
4
2
3
6
8
2