סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2147

6
9
1
4
7
5
8
3
2
3
8
9
6
7
1
4
5
7
1
2
3
8
9
2