סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2149

8
7
4
6
9
2
3
5
9
2
1
3
6
4
7
1
6
8
4
5
9
1