סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2151

9
4
3
7
8
6
2
5
1
7
3
5
6
8
9
4
2
8
6
1
2
5
7
9