סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2153

8
2
62
18
3
7
5
49
63
9
53
4
7
18
9
7
9
35
15
4
6