סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2156

56
2
31
95
7
29
6
31
6
6
4
1
8
75
9
18
2
51
62
7
93