סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2161

96
2
5
1
463
29
57
16
6
3
9
23
46
84
716
5
2
1
74