סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2165

4
31
56
5
49
5
9
82
4
8
2
6
7
4
3
97
5
8
32
9
54
38
7