סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2166

8
4
91
2
62
389
397
18
73
825
465
82
2
59
1
5