סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2167

2
1
9
1
89
42
69
2
7
5
9
9
1
4
3
7
6
13
93
25
6
4
1
8