סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2169

3
61
9
869
5
47
3
982
3
1
528
1
38
7
594
9
45
6