סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2170

4
85
6
6
9
32
2
4
6
37
1
21
3
86
4
3
9
97
8
1
6
94
7