סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2174

2
6
7
3
1
6
569
7
4
2
65
3
4
9
71
8
8
2
539
6
3
8
3
4
7