סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2177

68
4
91
32
8
3
4
18
64
7
9
81
56
2
1
1
57
36
9
78