סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2178

1
3
58
3
2
6
8
2
7
2
16
1
967
4
26
8
9
8
7
6
5
8
97
6
4