סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2179

9
8
97
5
5
3
1
78
3
9
213
568
9
8
23
2
8
4
4
89
6
9