סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2181

1
4
83
95
8
4
3
2
2
16
7
14
3
14
9
9
8
3
8
64
18
6
7