סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2185

9
2
6
3
574
29
8
3
1
7
4
91
4
3
9
4
9
29
617
3
5
9
6