סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2186

28
8
76
51
4
7
8
36
5
3
52
6
2
19
4
4
8
61
43
9
65