סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2187

2
48
6
7
5
4
6
1
2
3
1
5
85
72
6
4
9
1
3
4
5
4
2
9
78
5